Květen 2013

Orgrimmar

11. května 2013 v 13:06 | Borex
Ahojte dnes vám popíšu hlavní město orků. Dostanete se sem pěšky, vzducholodí, na wywerně nebojako obvykle na vlastním mountovi. Když procházíme pěšky či sem přiletíme vzducholodí, tak projdeme bránou a jsme ve čtvrti zvané The valley of strenght. Jsou tu obchodníci banky a takovéto věci. My se teď vydáme na levou stranu a jsme ve The Valley of Spirits. Jsou tu převážně mágové a kněží od trolů ale jsou tu i od orků. Je tu i zadní vchod ale ten nás teď nezajímá. takže když jdeme zpátky do Valley of Stranght a jdeme do prava jsme ve The drag, Temné čtvrti, kde ale seženeme oblečení a zbroj. Rychle touhle ponurou ulicí projdeme dále do jeskyně, která se jmenuje Cleft of Shadow a je místem Warlocků a jejich démonů. Pokuď máte Wrath of the Lich King tak jsou tu ještě Deahtkingové. Rozlučte se s nimi a jdeme zpět na světlo denní. Půjdeme do prava a jsme ve Valley of Honnor. Zde se můžete potkat s nejrůznějšími bojovníky, lovci, ale i podvodníky a co je hlavní, zde seženete pořádnou zbraň. V této čtvrti se také nachází aréna, ale do té se bohužel nedostanete, a tak se jen můžete dívat na prázdná místa uprostřed kruhu. Poslední čtvrtí v řadě je Valley of Wisdom, místo mýtických šamanů a také sídlo legendárního náčelníka Thralla. Ten zde sídlí pod přísným dohledem spousty šamanů, kteří střeží vchod do jeho sálu.
Nyní je nařadě maličká historie
Orgrimmar orkové začali stavět již při připlutí na kalimmdor ale je na něm dost práce. Ale Orkové opravdu neuvěřitelně dokázali postavit celé město za necelých 5 let. Opravdu se jim to povedlo. Nad celým městem má dohled náčelník Thrall a jeho šamani. Trolům v Orgrimmaru vládne náčelník Vol'jin.

Orkové

11. května 2013 v 12:45 | Borex
Orkové z Orgrimmaru jsou hratelnou frakcí Hordy. Žijí v zemi Durotar na kontinentu Kalimdor.
Kdysi dávno, byla ušlechtilá rasa Orků nakažena Plamennou legií a změnila se v nemilosrdnou a destruktivní Hordu. Přivedeni do světa Azerothu, byli nuceni válčit s lidmi Stormwindu a Lordaeronu. Tyto události se zapsaly jako První a Druhá válka. I když se Hordě téměř podařilo vyhubit lidstvo, pohltila sebe samu zevnitř a zhroutila se. Poražení a zajatí Orkové byli uvrhnuti do střeženého vězení, bez šance pomoci svým spolubojovníkům při dobývání a válčení. Po mnoha letech se rozhodl mladý a vizionářský náčelník vést svůj lid v jeho nejtemnější hodině. Jeho jméno bylo Thrall. Za jeho vlády se Orkové osvobodili z moci démonického "útlaku" a vrátili se zpět k šamanismu. Na příkaz podivného proroka, vedl Thrall svůj lid ke starověkým zemím Kalimdoru. Zde se Thrall a jeho Horda utkali tváří v tvář svému utlačovateli, Plamenné legii. S pomocí lidí a Nočních elfů, Orkové porazili Legii a vydali se svou vlastní cestou. Usadili se v drsných pustinách Durotaru a zvolili si ho jako své království. Nyní se válečníci města Orgrimmar těší nové, zářivé budoucnosti svého lidu. I když se řídí sny o dobývání, jsou připraveni doslova zničit každého, kdo by měl byť jen pochybnosti o jejich nadřazenosti či svrchovanosti.
Muži jsou velcí, shrbení a děsiví. Mistrovsky ovládají boj se sekerou a kladivem, stejně jako boj pěstmi velikosti malého dítěte. Mají červené, korálkovité oči a plochý, široký nos. Ženy jsou dobře urostlé s exotickými účesy. Od špinavých vlasů, přes mohutné copy, po holé hlavy. Barva kůže se pohybuje v odstínech zelené.

Trpaslíci

10. května 2013 v 18:38 | Borex
Trpaslíci z Ironforge jsou starobylá rasa robustních humanoidů, kteří žijí pod sněhovými čepicemi hor Khaz Modanu. Trpaslíci byli vždy spojenci Lidí. Libují si ve vyhlídkách bitev stejně jako v jejich vyprávění. Tato rasa je podle posledního "WoW sčítání lidu" z února 2010 nejméně hratelnou rasou Aliance.

Stoičtí trpaslíci strávili bezpočet generací těžbou pokladů z hlubin země. Trpaslíci zřídkakdy opouštěli bezpečí větrných vrcholů Dun Morogh. A když Orkové napadli Azeroth a vyrazili dobývat země Lidí, Elfů a Trpaslíků, nabídli se Trpaslíci, že vstoupí do Velké Aliance. Ukázali se jako velmi prospěšní spojenci.

Nedávno Trpaslíci objevili řadu ruin, které by mohli být klíčem k jejich ztracenému dědictví. Veden k odhalení legendární pravdy o původu svého lidu, nařídil král Magni Bronzebeard změnit průmysl z těžařství (mining) a inženýrství (engineering) na archeologii. Magni také pomohl k vytvoření slavné Explorers' Guild, skupině která se celá věnuje tajemství starověkého světa a tím i legendární existence trpaslíků

Vzhledem k nedávným objevům nekrytých fragmentů o jejich prastarém původu (například Discs of Norgannon v Uldamanu), prošli Trpaslíci významnou proměnou. Tento objev přesvědčil Trpaslíky, že byli stvořeni Titány z kamene, v době, kdy byl svět mladý. Cítí, že musí prozkoumávat svět a hledat tak další důkazy o jejich obrovském dědictví a znovu objevit skryté odkazy Titánů.
Za tímto účelem vyslali Trpaslíci archeologické týmy do všech koutů světa, v naději, že nahlédnou do jejich záhadné minulosti. Tyto cesty vedly k trpasličím nalezištím po celém světě, z nich některé slouží jako základny a některé jako "loviště" pro nepřátele trpasličí rasy.

Trpaslíci byli spojenci Lidí v Druh válce a přidali se k Alliance of Lordaeron, po invazi na jejich domovinu, Khaz Modan. Ukryti hluboko v jejich městské pevnosti, kde se jim podařilo přežít invazi Hordy a mor. Jsou rasou, která se dožívá vysokého věku a děti jsou vzácným požehnáním. Nyní v Ironforge žije něco kolem 60 000 Trapslíků.

Ták to máme trpaslíky za sebou Úžasný.

Darnassus

10. května 2013 v 13:16 | Borex
Tak čau já vás zdravím u hlavního města temných elfů. První částí tohoto města je Warrior 's Terrace kde je vstup do města a jsou zde též ochranní stromovci. podom je tu brána kterou se do Temple Gradens, kde je banka a portál do přístavu. Když deme do prava čeka na nás Cenarion Enclave, kde jsou druidové, podvodníci pod kořeny stromů a prodejci Night Saberů. Když jdeme tady odtaď dolů, Dostaneme se do CraftsMen terrace, lde jsou bojovníci a hunteři. jsou tu domy atd. Jdeme zpátky do Temple Gardens a odtaď do leva, kde je Tempe of The Moon. Uvidíme sochu Elune, koupíme si Potřeby pro portály, Pozdravíme kněze a Tyrande (znáte z Warcraftu). Zbývá nám jen Tradesman Terreace kde jsou obchdy. Nyní se portneme z Temple gardens do přístavu a Odplujejme lodí nebo odletíme na Hypogriffovi. Darnassus žádnou historii nemá bylo založeno před 3 lety tak proto je to vše. Naschle příště...

Lidé

10. května 2013 v 12:59 | Borex
Lidé Stormwindu jsou jednou z hratelných ras Aliance. Jsou odolný druh, který přežil invazi divokých Orků během PrvníVálky. V Druhé Válce se armády Stormwindu spojily v Alianci Lordaeronu (Alliance of Lordaeron), aby získaly zpět svoji domovinu. Po úspěšné Druhé Válce byl Stormwind přestavěn a lidská civilizace začala znova vzkvétat.rozený lid
Stormwindu je hrdou a houževnatou rasou. Jako patroni Velké Aliance statečně bojovali proti Orkům Hordy. Když si mysleli, že se již vše uklidni a nastal mír, sestoupil na svět ještě temnější stín. Nemrtvá Pohroma rozpoutala odporný mor a podařilo se jí tak zdecimovat severní království Lordaeronu. Těch několik přeživších uprchlo na jih do Stormwindu.Sotva se však stačila Pohroma rozkoukat, zasáhla Plamenná Legie a zahájila kataklizmatickou invazi na svět. Bojovníci povstali proti Legii a uchránili svět před hrozícím zničením. I téměř po šesti set letech jsou obránci Stormwindu ostražití vůči každému, kdo by ohrozil nedotknutelnost jejich zemí. Stormwind City se nachází v podhůří Elwynn Forest a je jednou z posledních bašt lidských sil.Král Varian Wrynn vládne lidem Stormwindu, kteří zůstávaj oddaní Velké Alianci (Grand Alliance). S podporou svých stálých spojenců byla vojska Stormwindu odvelena pryč, aby znovu bojovala proti Hordě na vzdálených bojištích. Když je stormwindská armáda pryč, spadá jeho obrana na bedra jeho hrdých občanů.

Rasy

9. května 2013 v 20:14 | Borex
Tákže u minulých ras mi nešlo udělat když klinete na to a to dostanete se tam a tam daže to dělám znova

Rasy Aliance


Temní elfové


Skřítci

draeinci (pouze v Burning Crusade)

Worgeni (pouze v cataclysme)

Rasy Hordy


trolové


nemrtví

Kravaví elfové (pouze v Burning Crusade)

Goblini (pouze v cataclysm)

Jde hrát za oboje dvoje

Pandaren (pouze v Mist of Pandaria)

taureni

9. května 2013 v 20:06 | Borex
Po bezpočet generací kočovali taureni po rozlehlých pláních Barrens, lovili mocné Kody a modlili se k Earth Mother. Kmeny byly roztoušeny po celé zemi a spojovala je jen jediná věc - nenávist ke Kentaurům (Centaur). Hledaje pomoc proti kořistnickým nájezdníkům se náčelník Cairne Bloodhoof spojil s orky, kteří připluli na Kalimdor. S jejich asistencí byli Cairne a jeho kmen schopni vytlačit Kentaury z Mulgore, které si vybrali jako svou novou domovinu. Poprvé za stovky let měli taureni území, které patřilo jen jim.

Na návětrné straně hory Thunder Bluff vybudoval pro svůj lid útočiště, kde byli vítáni taureni z každého kmene. Postupem času se většina rozdrobených kmenů spojila pod Cairnovým vedením. Několik z nich nesouhlasilo se směrem, kterým by se nový národ měl ubírat, ale nikdo nepochyboval, že Cairne je nejmoudřejší a jedině on je schopen vést svůj lid vstříc lepší budoucnosti.

Cairne Bloodhoof byl považován za jedno z nejnebezpečnějších bojovníků, který kdy žil. Přes svou sílu a odvahu toužil jen po klidu a míru na otevřených pláních Mulgore. Říkalo se, že kdyby mohl, předal by břemeno vůdcovství někomu jinému a sám by se neprodleně vrátil do divočiny.

Po porážce Lich Kinga, na které se podíleli Aliance i Horda společně přišel Cataclysm. Šílený dračí Aspekt Deathwing se vynořil z Deepholmu, aby rozséval zkázu po celém Azerothu. Vůdcem Hordy se místo Thralla, který se snaží bojovat proti Deathwingovi, se stal Garrosh Hellscream. Cairne nesouhlasil s jeho vedením a snažil se mu vysvětlit, že vede Hordu do záhuby. Když ho nedokázal přesvědčit slovy, vyzval ho k duelu. Náčelník taurenů bojoval s divokostí, která se v jeho věku zdála téměř nemyslitelnou, ale zrada nakonec rozhodla tento souboj předtím, než vůbec začal. Bez vědomí Garroshe otrávila Magatha Grimtotem, Cairnova úhlavní sokyně, jeho sekeru Gorehowl. Stačilo jedno škrábnutí a náčelníkovi taurenů už nebylo pomoci. Jed ho ochromil a pro Garroshe už nebyl problém ho dorazit.

Magatha ihned informovala své agenty v Thunder Bluffu a kmen Grimtotem začal obsazovat město. Chystali se také zákeřně zavraždit Cairnova syna Baina, ale jak se ukázalo, náčelník učil svého syna, jak být dobrým náčelníkem a vůdcem, proto byl Cairne schopný se s otcovou smrtí rychle vyrovnat a oplatit jeho krev krví zrádců. Po vymyšlení strategie proti ostatním útočníkům Bain neváhal a vyrval Thunder Bluff z podruší zrádné Magathy. Nakonec, místo aby rozléval další krev, Magathu i ostatní přeživší taureny z kmene Grimtotem vyhnal daleko za hranice Mulgore.

O taurech toho vím nejvíc takže to bude nejdelší :)

Ironforge

9. května 2013 v 17:22 | Borex
Takže čaute já vás tu vítám na článku o Ironforge. Jsou čtyři způsoby jak se dotohoto města dostat. První a nejnudnější je přiletět na griffinovi na kterém jediná zajímavost je že uvidíte letiště. Druhá je přijít pěšky a přecházet přes kopce ale je tu veliká zajímavost a to že vás na první pohled zaujme socha trpaslíka který v jedné ruce drží kladivo a v druhé ruce sekeru. Třetí je ze Stromwindu přijet metrem a čtvrtá ne pěšky ale buď jed nebo letět na vlastním mountovi. Bereme to jako že jste přišli pěšky. takže přejdete kolem sochy trpaslíka a dojdete k místnosti kde je příkop přes kerý vedou mosty. Tato čtvrť se jmenuje The Commons kde jsou stánky od trpaslíku, přes lidi až goblinské obchodníky. koupíte, prodáte a půjdeme dál. další čtvrťí když jdete rovně je tu The Great Force kde teče všude láva, ale není to vlastně láva je to roztavené železo ze kterého trpaslíci zde kovají zbraně. Naučte se zde kovařit a jdeme dál. Když půjdeme zase rovně, dostaneme se do Hall of Explores kde je muzeum se zvířaty a jejížmi kostmi ale je zde též knihovna kde je vše o historii WarCraftu (jen škoda že na některých servrech není přeložená). Jděme do leva a jsme ve The Forlorn Cavern kde jsou všemožní podvodníci, Warloci a je tu pěkné jezero. Rozlučte se s rybářem a jdeme zas doleva. Nyní jsme ve The Mystic Ward kde jsou kouzelníci a priesti. Pak se vrátíme do Hall of Explores, odkaď jdeme nyni do prava. Nyní jsme ve New Tinekr Town a a je zde vchod do metra The Deeprum Tram. Naučíte se zde eneerginer skill (zas nevím jak se to píše :P) a ještě allchemii. JDeme znova do prava a je zde The Military ward kde jsou bojovníci a paladinové. teď je na řadě historie. Velké něsto trpaslíků vzniklo před 2500 lety jako kovárna na počest Titána Khaz'gortha a pak se zde vybudovalo město. Sic nezasáhlo do poje s Plamenou legii ale poškodili je o to víc trpaslíci dark iron s černou kůží. To by bylo vše tak čus.

Stromwind

8. května 2013 v 20:31 | Borex

Stromwid


Niní vám popíšu Stromwind. Do Stromwindu je 5 způsobů jak se tam dostat: metrem, na grifinovy, pěšky, lodí a na mountovi. Když přicházíme pěšky, projdeme bránou a zaní je Valley of heroes kde jsou hrdinové jako Muradin atd. Když přejdeme
Valley of heroes dostaneme se do Trade distirc, kde jsu všemožní obchodníci který prodají nebo koupí všechno možné.
V této čtvrti se zakládá guilda. když zamíříme do leva je tu Mage quarter kde jsou všemožní mágove a warloci naučíte se tu šít nebo si koupíte látkové či kožené brnění. jdou tu ještě koupit potřeby na portování nebo runy pro Death kingy. Když tady z Mage quarteru deme nahoru je zde The Park kde jsou druidové (v Cataclysmě tu není protože ho Deathwing zničil). Koupíte tu kůže naučíte se kožedělnictví, koupíte dýku ke stahováni kůže a koupíte i kožené brnění. Když zde zamíříme doprava dostaneme se do Cathedral square kde jsou paladinové, kněží a bydlí tu arcibiskup Benedictus. tady též zahneme do prava a jsme v The Drawen Distirc. Je to sídlo trpaslíků a skřítků, je zde těž metro a jsou tu učitelé miningu, energginergu (nevím jak se to píše prostě vynalézání) a kovářství. Když deme dolů je tu The old town kde jsou všemožní Bojovníci a podvodníci. Mezi The Drawen Distric a The old town je hrad kde sídlí král. Rád bych vám ještě popsal historii Stromwindu: Stromvind je hlavní město lidí které bylo vybudováno potomky Arthi již před 1200 lety. a brzy bylo silným a zdatným králostvím které však zničili orkové. Naštěstí se bzy zotavil a zůstal tak až do poražení plamenné legie. Neutrpěl žádné škody protože proti plamené legii vůbec nebojoval. Je to proto jediné původní město lidí ! tak to by bylo.

...Příště popíšu Ironforge.

Rozcestník: V celku o WoW

8. května 2013 v 19:41 | Borex
Kudy, kam?